How CM works

Customer Support

+421-2-5465-0242

send email >>

Online support - chat (bottom right)

Monitoring of supplies

Cieľom modulu Sledovania spotrebného materiálu je sprehľadnenie jeho spotreby, spresnilo sa s urýchlilo objednávanie, dosiahli úspory v oblasti spotrebného materiálu. Hlavnou výhodou pre vás je neustály prehľad o prijatom, vydanom spotrebnom materiáli ako aj o stave skladov v určených miestach spoločnosti, tzv. lokalitách.

Podporené položky pre sledovanie sú tonery, cartridge a rôzne formáty papierov. Ovládanie programu pre pracovníkov na lokalitách, ktorý zaznamenávajú spotrebovaný materiál, je do maximálnej miery zjednodušené. Nastavenie je prepojené s evidenciou tlačiarní v module SW audit, HW evidencia.

Všetky potrebné nastavenia ako aj práca bežného používateľa sú spomenuté v kapitolách (v podmenu) nižšie

1. Úvodné nastavenia - všetky nastavenia, ktoré musí urobiť operátor, aby zákazník mohol tento modul využívať

2. Práca bežného používateľa- popis práce bežného používateľa s modulom Sledovanie spotrebného materiálu