How CM works

Customer Support

+421-2-5465-0242

send email >>

Online support - chat (bottom right)

Remote desktop access

K správe IT nevyhnutne patrí vzdialený prístup na obrazovku počítača. Customer Monitor využíva k vzdialenému prístupu riešenia od iných výrobcov a integrované riešenia v operačných systémoch. Dve riešenia umožňujú pripájať sa k počítačom bez nutnosti konfigurácie firewallov a koncového počítača(CM-Remote, TeamViewer). Dve riešenia vyžadujú predprípravu komunikačných portov a konfiguráciu alebo inštaláciu softvéru(RDP, VNC).

Bližšie informácie o jednotlivých typoch vzdialeného prístupu nájdete v kapitolách nižšie.

Teamviewer - Pomocou TeamViewera a CM ste schopný sa pripojiť počítač, ktorý je umiestnený kdekoľvek na internete bez potreby konfigurácie, inštalácie ďalších softvérov a nutnosti nastavovania firewallov.

Podpora pre RDP - Prostredníctvom Customer Monitoru si môžete zjednodušiť pripojenie na vzdialenú plochu (Remote Desktop - RDP). Využíva sa vstavaná funkcionalita operačného systému a prínos CM je v zautomatizovaní pripojenia na základe zozbieraných IP adries v CM. K pripojeniu si môžete predvoliť aj iné parametre (napr. port) a pripojenie sa zrealizuje na základe kliknutia na ikonu.

Podpora pre VNC - Možnosť pripojenia sa cez VNC je skôr určená v rámci lokálnej sieti alebo pri práci cez VPN.