How CM works

Customer Support

+421-2-5465-0242

send email >>

Online support - chat (bottom right)

Backup execution without nuisance

Táto časť slúži nato aby vám priblížila ako správne nastaviť podmienky, pre spúšťanie zálohovania na počítači, pre čo najväčšie minimalizovanie zbytočných chybových hlásení. Najčastejšie používané podmienky spúšťania naplánovanej úlohy sú spomenuté v texte nižšie.

Current IP
Directory Accessible
Time Range
Task Execution is Confirmed

Podmienky spúšťania naplánovaných úloh sa pridávajú buď pri pridávaní novej úlohy do schedulera alebo editovaním už hotovej úlohy ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Pridanie Execution Conditions v sprievodcovi pre pridávanie naplánovanej úlohy

Image: Pridanie Execution Conditions v sprievodcovi pre pridávanie naplánovanej úlohy

Pridanie Execution Conditions v už naplánovanej úlohe

Image: Pridanie Execution Conditions v už naplánovanej úlohe

Current IP

Nastavením podmienky current IP si zabezpečíte že zálohovanie sa spustí len v prípade že váš PC alebo NB bude pripojený do požadovanej siete. Využíva sa hlavne pri zálohovaní firemných notebookov, ktoré sa zálohujú na firemný zálohovací server. V prípade že má zamestnanec NB doma zálohovanie sa nespustí ale ostane vo Waiting Tasks a akonáhle sa zamestnanec opäť  pripojí do firemnej siete, zálohovanie sa samé spustí.

Nastavenie podmienky pre aktuálnu IP adresu

Image: Nastavenie podmienky pre aktuálnu IP adresu

Directory Accessible

Využíva sa pri zálohovaní na sieťové alebo USB disky, táto podmienka testuje ich dostupnosť a nedovolí zálohovanie spustiť skôr ako je cieľová zložka pre zálohovanie dostupná.

Dostupnosť cieľovej zložky

Image: Dostupnosť cieľovej zložky


 

Time Range

Touto podmienkou nastavíte časový interval, v ktorom sa zálohovacia úloha môže spustiť, aby sa nespúšťala napr. doobeda, alebo večer ale v požadovanom časovom intervale.

Nastavenie podmienky pre časové rozpätie, kedy sa úloha môže alebo nemôže spúšťať

Image: Nastavenie podmienky pre časové rozpätie, kedy sa úloha môže alebo nemôže spúšťať

Task Execution is Confirmed

Túto podmienku si nastavíte v prípade že chcete aby sa vám spustenie zálohovacej úlohy pripomenulo vždy v naplánovaný čas, pripomenutie sa dáva z toho dôvodu, že napríklad pre začatie zálohovania musíte pripojiť USB disk, na ktorý sa ukladajú zálohy. Po potvrdení spustenia zálohovania sa budú ďalej vyhodnocovať všetky ostatné podmienky pre spustenie zálohovania napr. directory accessible a až potom ak budú všetky splnené, zálohovanie začne. Táto podmienka zabezpečuje, aby bolo čo najmenej chybných zálohovaní. Bez podmienky Task Execution is Confirmed sa vám upozornenie, ktoré je spomenuté v tejto časti nižšie zobrazí len v prípade že sú všetky ostatné podmienky pre spustenie zálohovania splnené, ak aspoň jedna podmienka napr. directory accessible nieje splnená táto hláška sa neobjavý čo bude mať za príčinu to, že sa používaťel dozvie o nevykonaní zálohy až keď bude tento stav vyhodnotený na CM serveri ako chybný.

Potvrdenie spustenia úlohy

Image: Potvrdenie spustenia úlohy

Otázka, alebo upozornenie, ktorá sa vám zobrazí pred začatím spustenia zálohovania napíšete v nastavení zálohovacej úlohy v záložke General.

Nastavenie potvrdzovania spustenia úlohy v už naplánovanej úlohe

Image: Nastavenie potvrdzovania spustenia úlohy v už naplánovanej úlohe

Druhá možnosť, kde sa dá táto otázka alebo upozornenie napísať je pri sprievodcovi naplánovania pravidelnej úlohy.

Nastavenie potvrdzovania spustenia úlohy v sprievodcovi pre pridanie naplánovanej úlohy

Image: Nastavenie potvrdzovania spustenia úlohy v sprievodcovi pre pridanie naplánovanej úlohy

OD verzie Customer Monitora 2.6 nájdete zoznam nastavených Executions conditions aj v logu zo zálohovania. Urýchli vám to zisťovanie či ich máte / nemáte nastavené a či sú nastavené správne.

Zobrazenie logu z priebehu zálohovania spolu s execution conditions

Image: Zobrazenie logu z priebehu zálohovania spolu s execution conditions

 

Images: 
Pridanie Execution Conditions v sprievodcovi pre pridávanie naplánovanej úlohyPridanie Execution Conditions v už naplánovanej úloheNastavenie podmienky pre aktuálnu IP adresuDostupnosť cieľovej zložkyNastavenie podmienky pre časové rozpätie, kedy sa úloha môže alebo nemôže spúšťaťPotvrdenie spustenia úlohyNastavenie potvrdzovania spustenia úlohy v už naplánovanej úloheNastavenie potvrdzovania spustenia úlohy v sprievodcovi pre pridanie naplánovanej úlohyZobrazenie logu z priebehu zálohovania spolu s execution conditions