How CM works

Customer Support

+421-2-5465-0242

send email >>

Online support - chat (bottom right)

Backup VMware vSphere VM (.vmdk on ESX) / Extra charge module

Riešenie Customer Monitor ponúka zálohovanie a obnovu akýchkoľvek virtuálnych strojov v prostredí VMware vSphere pomocou modulu C-vmwBackup. Oproti konkurencii má výhodu v licencovaní, ktoré je založené len na počítaní ESX serverov (hostov) a nezáleží na počte procesorov (CPU)  ani na počte virtuálnych strojov. Zálohovanie je možné nastaviť priamo na jednotlivé ESX servery, alebo cez vCenter. K zálohovaniu doporučujeme samostatný zálohovací server umiestnený mimo virtuálnej infraštruktúry s operačným systémom Windows XP a vyššie.
Upozornenie : Zálohovanie ESX serverov pomocou modulu C-vmwBackup funguje na ESX 4.1 a vyššie.

Topológia siete s VMware vSphere a zálohovaním s programom C-vmwBackup

Inštalácia - rozposlanie balíka s modulom vmwBackup na počítače

Nastavenie zálohovania z ESX host-u - detailný popis nastavenia zálohovania virtuálnych strojov pomocou modulu C-vmwBackup na ESX serveri

Nastavenie zálohovanie cez vCenter - popis nastavenia zálohovania virtuálnych strojov pre viacero ESX serverov prostredníctvom vCentra

Konverzia súborov - konverzia záloh do rôznych formátov

Obnova celých VM - rôzne spôsoby obnovy virtuálnych strojov zo zálohy

Priamy prístup k súborom v odzálohovanej VM - primapovanie virtuálneho stroja ako lokálny disk na PC, pre rýchly prístup k dátam.

Spustenie založenej VM mimo vmware ESX - spustenie odzálohovaného virtuálneho stroja pomocou VMware Playera alebo VMware Workstation.

Oddelenie zálohovania od produkčnej LAN - nastavenie sieťových adaptérov ESX servera pre oddelenie zálohovania od produkčnej LAN pre zníženie jej záťaže.

Spôsob kontroly – chyby - informácie o zálohovaní, logy zo zálohovania, zobrazenie chybných zálohovaní na CM portáli.

Images: 
Topológia siete s VMware vSphere a zálohovaním s programom C-vmwBackup