How CM works

Customer Support

+421-2-5465-0242

send email >>

Online support - chat (bottom right)

Discussion to requests

Diskusia k požiadavkám

Diskusné príspevky k požiadavkám sa môžu pridávať niekoľkými spôsobmi :

1. Emailom

2. Webformulárom

3. Prihlásením na CM server

4. Nové funkcie  do diskusie

Diskusné príspevky zadávané e-mailom

Zadávanie diskusných príspevkov sa robí funkciou Odpovedať (Reply) na potvrdzujúci e-mail o zadaní požiadavky alebo na iný e-mail z CDESKu s nezmeneným predmetom správy. (Platí len pri zapnutom spracovaní e-mailov do CDESKu)

Príklad emailu na pridanie diskusného príspevku

Image: Príklad emailu na pridanie diskusného príspevku

O úspešnom pridaní diskusného príspevku bude všetkým zainteresovaným stranám vygenerovaný e-mail ako je vidieť na nasledujúcom obrázku.

Potvrdzovací email z C-Desku o pridaní diskusného príspevku

Image: Potvrdzovací email z C-Desku o pridaní diskusného príspevku

Diskusné príspevky si môžete pozrieť aj na CM portáli, po otvorení konkrétnej požiadavky sa stačí presunúť do spodnej časti, v ktorej sa diskusné príspevky zaznamenávajú, ako môžete vidieť na obrázku nižšie.

Zobrazenie diskusného príspevku v CM zadaného cez email

Image: Zobrazenie diskusného príspevku v CM zadaného cez email

V prípade, že má zákazník na svojom e-mailovom konte zapnutú službu Out Of Office, CM server tento e-mail automaticky rozpozná a priradí k požiadavke ako znevýraznený diskusný príspevok, obsah automatickej odpovede pri Out Of Office sa vám uloží v prílohe.

Automatická odpoveď Out Of Office

Image: Automatická odpoveď Out Of Office

 

Diskusné príspevky zadávané cez Webformulár

Sú dva spôsoby zadávania príspevku do diskusie cez Webformulár :

A. Webformulár vyvolaný odkazom (linkom) z CDESK e-mailov.
V e-mailoch z CDESKu (okrem e-mailov s ponukou) je link "Pridaj príspevok" nasmerovaný na zjednodušený Webformulár prispôsobený pre zadanie diskusného príspevku.


Link pre pridanie príspevku do diskusie v emailoch z C-Desk

Image: Link pre pridanie príspevku do diskusie v emailoch z C-Desk

Zjednodušený formulár pre zadanie diskusného príspevku vyvolaný linkom z emailov z C-Desk

Image: Zjednodušený formulár pre zadanie diskusného príspevku vyvolaný linkom z emailov z C-Desk

B. Príspevok zadaný cez štandardný Webformulár, ktorý je operátorom ručne priradený do diskusie
Zákazník zadá novú požiadavku cez Webformulár a osoba zodpovedná za spracovanie webpožiadaviek má možnosť priradiť túto požiadavku ako diskusný príspevok k inej požiadavke.


Webformulár

Image: Webformulár

Pri spracovaní web požiadaviek má osoba zodpovedná za ich spracovanie na výber z nasledujúcich možností. Ak usúdi, že sa jedná o diskusný príspevok, klikne na možnosť Pridať ako diskusný príspevok.

Spracovanie novej webpožiadavky ako diskusný príspevok

Image: Spracovanie novej webpožiadavky ako diskusný príspevok

 

Diskusné príspevky zadávané prihlásením na CM server

Po prihlásení na CM server v časti Customer Desk -> Administratíva -> Požiadavky  nájdeme konkrétnu požiadavku ku ktorej chceme pridať diskusný príspevok, v dolnej časti je možnosť pridať diskusný príspevok. Nachádza sa tu aj záznam z diskusie. Po napísaní diskusného príspevku klikneme na tlačidlo Uložiť. O pridaní diskusného príspevku k požiadavke budete informovaní e-mailom.

Pridanie diskusného príspevku po prihlásení na CM server

Image: Pridanie diskusného príspevku po prihlásení na CM server

 

Nové funkcie do diskusie

Po Update pribudlo niekoľko nových funkcionalít aj do diskusie k požiadavkám, konkrétne:

  1. HTML podpora do diskusných príspevkov a do popisu požiadaviek
  2. Možnosť pridať pôvodnú poslednú odpoveď  do nového príspevku


Jednotlivé zlepšenia sú vyznačené na nasledujúcom obrázku.

Zlepšenia v požiadavke a diskusii

Image: Zlepšenia v požiadavke a diskusii

3. Pridali sme možnosť nastavenia Podpisu do diskusných príspevkov, ktoré sa zobrazujú v e-mailoch informujúcich o novom diskusnom príspevku, pre každého operátora. Podpis sa nastavuje po prihlásení operátora v časti Admin zóna -> Môj profil -> Všeobecné údaje -> časť nastavenia e-mailov, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Rovnako aj podpisy majú HTML podporu.


Nastavenie podpisu

Image: Nastavenie podpisu

4. Diskusia z interných požiadaviek  sa už posiela aj na zákazníka  

5. Dosiaľ diskusia z interných požiadaviek na zákazníka nebola možná a bola len duplicitou k odosielaniu poznámok pre riešiteľa. V novej verzii CDESK sú príspevky z interných požiadaviek stručnejšie, bez detailných informácii o požiadavke. To vám umožňuje voľne komunikovať so zákazníkom k úlohám (požiadavkám) bez zverejnenia detailov požiadavky.

6. Každý záznam v diskusii je automaticky posielaný na hlavný kontakt a zvolené kontaktné osoby od zákazníka alebo ďalších operátorov podľa výberu.

7. Zjednodušený e-mailový štýl diskusie z interných požiadaviek  (aktivácia cez zjednodušený formát diskusie, nebudú sa zobrazovať detaily k požiadavke) zjednodušený e-mail z diskusie je zobrazený na nasledujúcom obrázku.

Zjednodušený email z diskusie

Image: Zjednodušený email z diskusieTento formát sa zapína v nastavení správcu v časti Admin zóna -> Môj profil globálne nastavenia -> záložka C-Desk požiadavky -> časť Notifikácia CDESk požiadaviek, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Zapnutie zjednodušeného formátu emailov

Image: Zapnutie zjednodušeného formátu emailov

8. Voliteľní príjemcovia diskusných príspevkov - Od verzie 2.7 sú automaticky zobrazovaní všetci príjemcovia diskusného príspevku, s možnosťou ich editácie ako aj pridávanie ľubovoľných adries do diskusie. Z diskusie sa nedajú vylúčiť e-mailové adresy Riešiteľa požiadavky, Hlavný kontakt zákazníka, Zákaznícke konto s nastavením pre kópiu CDESK emailov.

Volitelní príjemcovia diskusných príspevkov

Image: Volitelní príjemcovia diskusných príspevkov

 

Zmeny k poznámkam pre riešiteľa (tj. diskusia s vylúčením zákazníka)

Poznámky pre riešiteľa sa presunuli do spodnej časti požiadavky nad diskusiu, poznámka pre riešiteľov sa rovnako zaraďuje do diskusie v chronologickom poradí ako bola zadaná. Viete si tak jednoducho prečítať celú históriu správ v časovej postupnosti ako boli pridávané.

 Poznámka pre riešiteľov v diskusii

Image: Poznámka pre riešiteľov v diskusii

 

 

 

Images: 
Príklad emailu na pridanie diskusného príspevkuPotvrdzovací email z C-Desku o pridaní diskusného príspevkuZobrazenie diskusného príspevku v CM zadaného cez emailAutomatická odpoveď Out Of OfficeSpracovanie novej webpožiadavky ako diskusný príspevokWebformulárPridanie diskusného príspevku po prihlásení na CM serverLink pre pridanie príspevku do diskusie v emailoch z C-DeskZjednodušený formulár pre zadanie diskusného príspevku vyvolaný linkom z emailov z C-Desk