How CM works

Customer Support

+421-2-5465-0242

send email >>

Online support - chat (bottom right)

Emails and SMS from CDesk

Od verzie 2.6 máte možnosť nastaviť zákazníkovi Zjednodušené emaily z C-Desk, tieto emaily sú oproti pôvodným skrátené ukážky plného a skráteného emailu sa nachádzajú na konci tohto článku. Skrátené emaily sa zasielajú  len zákazníckym kontám alebo kontaktným osobám priradených k spoločnosti.  Zasielanie skrátených emailov z C-Desk nastavíte v časti Admin zóna -> Zákazníci -> Konkrétny zákazník -> Záložka C-Desk nastavenia v časti Formát emailov požiadaviek kde zvolíte možnosť zjednodušený, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Toto nastavenie sa robí pre každého zákazníka zvlášť.

Zapnutie zjednodušených emailov z C-Desk

Image: Zapnutie zjednodušených emailov z C-Desk

Skrátené emaily sa zasielajú  len zákazníckym kontám alebo kontaktným osobám, kontaktná osoba zákazníka sa vypĺňa už pri registrácii zákazníka do CM portálu, neskoršiu editáciu máte možnosť urobiť v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci -> Konkrétny zákazník -> Záložka všeobecné údaje -> časť kontaktná osoba ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, všetky emaily z C-Desk budú zasielané kontaktom, ktoré sem uvediete.

Pridanie kontaktnej osoby v nastavení zákazníka

Image: Pridanie kontaktnej osoby v nastavení zákazníka

Od verzie 2.6 sa môže nastaviť preposielanie emailov z C-Desk aj zákazníckemu kontu. Nastavenie posielania emailov z C-Desk pre zákaznícke konto nastavíte v časti Admin zóna -> Používatelia -> Zákaznícke kontá ->Konkrétne zákaznícke konto -> Záložka Nastavenia zákazníkov -> označíte voľbu kópia C-Desk emaily ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Od verzie 2.6 máte možnosť nastaviť aj zasielanie SMS z C-Desk označením ďalších volieb, ktoré sú zobrazené na nasledujúcom obrázku.Tieto nastavenie je nutné vykonať pre každé zákaznícke konto zvlášť.

Nastavenie zákazníckeho konta pre príjímanie emailov z C-Desk

Image: Nastavenie zákazníckeho konta pre príjímanie emailov z C-Desk

Po vykonaní všetkých potrebných nastavení začnú zákaznícke konto ako aj na emaily kontaktnej osoby chodiť emaily z C-Desk v skrátenej forme.

Porovnanie emailov z C-Desk v plnej a skrátenej forme je zobrazené na nasledujúcich obrázkoch.

Email upozorňujúci na novú požiadavku v plnej forme

Image: Email upozorňujúci na novú požiadavku v plnej forme

Email upozorňujúci na novú požiadavku v skrátenej forme

Image: Email upozorňujúci na novú požiadavku v skrátenej forme

Email upozorňujúci na zmenu stavu požiadavky na ponuka v plnej forme

Image: Email upozorňujúci na zmenu stavu požiadavky na ponuka v plnej forme

Email upozorňujúci na zmenu stavu požiadavky na ponuka v skrátenej forme

Image: Email upozorňujúci na zmenu stavu požiadavky na ponuka v skrátenej forme

Email upozorňujúci na zmenu stavu požiadavky na ukončená v plnej forme

Image: Email upozorňujúci na zmenu stavu požiadavky na ukončená v plnej forme

Email upozorňujúci na zmenu stavu požiadavky na ukončená v skrátenej forme

Image: Email upozorňujúci na zmenu stavu požiadavky na ukončená v skrátenej forme

 

Images: 
Pridanie kontaktnej osoby v nastavení zákazníkaZapnutie zjednodušených emailov z C-DeskNastavenie zákazníckeho konta pre príjímanie emailov z C-DeskEmail upozorňujúci na novú požiadavku v plnej formeEmail upozorňujúci na novú požiadavku v skrátenej formeEmail upozorňujúci na zmenu stavu požiadavky na ponuka v plnej formeEmail upozorňujúci na zmenu stavu požiadavky na ponuka v skrátenej formeEmail upozorňujúci na zmenu stavu požiadavky na ukončená v plnej formeEmail upozorňujúci na zmenu stavu požiadavky na ukončená v skrátenej forme