How CM works

Customer Support

+421-2-5465-0242

send email >>

Online support - chat (bottom right)

Scheduling calendar

Od verzie 2.7 CDESK obsahuje novú verziu kalendára, ktorá je prehľadnejšia, má nové plánovacie funkcie a podporuje farebné odlíšenie operátorov.

Tip: nastavenie farebného rozlíšenia operátorov nájdete v časti Admin zóna -> Požívatelia -> Operátori a skupiny -> záložka Všeobecné nastavenia -> sekcia Nastavenie zobrazovania -> voľba "Farba pre odlíšenie operátora v kalendári, prehľadoch". Pomocou farebného symbolu na začiatku záznamu v kalendári a pred jeho menom v zozname operátorov (v ľavom rozšírenom navigačnom menu) ľahšie rozlíšite, komu je udalosť priradená.

Udalosti rôzneho typu (požiadavky, pravidelné úlohy, vlastné udalosti a pod.) majú priradené farebné pozadie a Kalendár ponúka jednoduché posúvanie termínov formou drag & drop. Operátor si sem dokáže zadávať aj vlastné poznámky bez priradenia k požiadavke. Kalendár slúži na efektívne plánovanie prác operátorov a v jeho rozšírených verziách ponúka možnosť plánovania s alokáciou konkrétnych termínov ako aj synchronizáciu s Exchange serverom do vášho Microsoft Outlook klienta. Kalendár sa nachádza v časti Customer Desk -> Administratíva -> Plánovací kalendár.

Všetky udalosti v kalendári sú farebne odlíšené podľa typu (Požiadavka, Pravidelná úloha) a časového ohraničenia (s Alokáciou termínu, bez Alokácie termínu). Význam farieb je uvedený na nasledujúcom obrázku.

Legenda farieb v kalendári

V hornej časti kalendára sa nachádza filter, v ktorom si môžete zvoliť zobrazenie záznamov – Všetky udalosti, Moje udalosti (udalosti len prihláseného operátora) alebo Moji podriadení (v prípade že má operátor nastavených podriadených). V prípade nastavenia zodpovednosti za oblasti operátorov je možné vo filtri zvoliť zobrazenie úloh z konkrétnych pridelených oblastí. Rozšírený filter (symbol lupy) sprístupní filtrovanie podľa určitého zákazníka - Spoločnosť, podľa stavu požiadavky, špecifického obsahu požiadavky, jej priority a typu.

Vo vrchnej časti sú zobrazení riešitelia. Pri písaní mena do textového poľa sa postupne zobrazujú operátori. Zaškrtnutím checkboxov pri vybraných operátoroch v kalendári zobrazíte ich udalosti. Označením hviezdičky pri každom mene môžete operátora pridať do obľúbených čo znamená, že sa bude vždy zobrazovať na vrchu zoznamu v sekcii “Môj výber”, rovnako ako všetci označení operátori. V prípade, že má operátor pridelenú farbu, táto sa zobrazí pred jeho menom a jeho udalostiach v  kalendári.

V ľavej kalendárovej časti môžete vyvolať rozšírené navigačné menu kliknutím na výsuvný panel s dvomi šípkami (kliknutie priamo na dve šípky panel otvorí a zaistí aby bol vysunutý aj pri kliknutí na kalendár, kliknutie na celý panel ho otvorí iba dočasne počas doby keď sa s kurzorom zdržiavate na otvorenom paneli, potom sa automaticky zatvorí.). V spodnej časti tohto menu sa nachádza legenda farieb pre rôzne typy udalostí, zobrazenie jednotlivých udalostí sa dá vypnúť odškrtnutím príslušného checkboxu.

 

Zoznam operátorov v kalendári

Image: Zoznam operátorov v kalendári

Otvorenie navigačného menu

Image: Otvorenie navigačného menu

 

 

Images: 
Nový plánovací kalendár