How CM works

Customer Support

+421-2-5465-0242

send email >>

Online support - chat (bottom right)

Operative reports

Tab : Presentation and Evaluation :
Poruchy, História Porúch 
Online informácie

Internet bandwith monitor
Zóny – tabuľkové zoznamy k vybraným parametrom
Report získaný Exportom aktuálneho výpisu
Záložka : Customer Desk
Požiadavky – prehľad stavu zobrazených požiadaviek
Zoznam plnení – zaujímavé výstupy pri vhodnom filtračnom kritériu
Sledovanie spotrebného materiálu
Sumárny report
Report inventúr
 

 

 

Záložka : Prehliadanie a Vyhodnotenie :
 

Poruchy, História Porúch  -  výpis porúch s konkrétnymi časovými údajmi a intervalmi

V časti Prehliadanie a Vyhodnotenie -> Upozornenie -> Poruchy sa nachádza zoznam porúch rozdelený na konkrétne firmy a počítače, pomocou horného filtra máte možnosť zobrazenia len vami požadovaných porúch s následnou možnosťou exportu vybraných porúch do excelu ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Zobrazenie porúch na počítačoch

Image: Zobrazenie porúch na počítačoch

Export výpisu porúch do excelu

Image: Export výpisu porúch do excelu

V časti Prehliadanie a Vyhodnotenie -> Upozornenie -> História porúch sa nachádza zoznam porúch, ktoré sa na počítačoch vyskytli ale už boli odstránené, rovnako aj tu máte možnosť pomocou horného filtra zobraziť len vami požadované poruchy a následne ich exportovať do excelu ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Zobrazenie histórie porúch

Image: Zobrazenie histórie porúch

Export histórie porúch do excelu

Image: Export histórie porúch do excelu

 

Online informácie – graf alebo tabuľka údajov o zaťažení počítača, aktuálnymi IP adresami, prihláseným používateľom za posledných 48hodín

V časti Prehliadanie a Vyhodnotenie -> Zobrazenia -> Online informácie sa nachádzajú aktuálne informácie o počítačoch ich zaťaženie a pod. s uchovávaním 24h histórie. Údaje o zaťažení ako aj histogram záťaže počítača zobrazíte kliknutím na tlačidlá vyznačené na nasledujúcom obrázku.

Online informácie s možnosťou exportu do excelu

Image: Online informácie s možnosťou exportu do excelu

Kliknutím na tlačidlo Show History  zobrazíte históriu zaťaženia počítača (procesor, pamäť, aktivita disku) za posledných 24 hodín s možnosťou zobrazenia výpisu v tabuľkovej alebo grafickej forme.

Zobrazenie histórie online informácií v tabuľkovej forme

Image: Zobrazenie histórie online informácií v tabuľkovej forme

Kliknutím na tlačidlo  Show Histogram zobrazíte histogram zaťaženia počítača, z ktorého môžete vyčítať v akých časoch je najviac vyťažovaný počítač a či jeho HW parametre sú dostačujúce pre plynulú prácu používateľa. V prípade že by boli niektoré hodnoty dlhodobo na 100% znamená to že výkon počítača je nedostačujúci a takýto PC obmedzuje prácu používateľa.

Zobrazenie histogramu zaťaženia PC

Image: Zobrazenie histogramu zaťaženia PC


 

Internet bandwith monitor (IBM) -  detailný pohľad na prenosy počítača v rôznych formách

Monitorovanie prenosu dát cez internet má dôležitý význam pri správe IT. Internet dnes predstavuje ako aj úžitok tak i hrozbu, ktorú je potrebné mať pod kontrolou. Monitoring internetových prenosov v Customer Monitore nezasahuje do súkromia používateľa - nezbiera informácie o navštívených webstránkach. Dôraz je v odhalení hraničných stavov, ovplyvňujúcich ostatných používateľov ako je preťaženie linky s jednoduchým určením akým procesom a na akú lokalitu sú dáta prenášané. Taktiež je cieľom pomôcť určiť prejav škodlivých kódov (trójskych koní). Pomocou internet bandwidth monitoru si viete zobraziť informácie o množstve prenesených dát za celú sieť alebo konkrétny počítač v potrebnom časovom intervale.

IBM sa nachádza v časti Prehliadanie a Vyhodnotenia -> Zobrazenia -> Internet bandwitdth monitor, v tomto okne si pomocou horného filtra zvolíte spoločnosť pre ktorú chcete IBM zobraziť, následne sa vám zobrazí topológia siete tejto spoločnosti kde si na ľavej strane kliknete buď na názov spoločnosti pre zobrazenie prehľadu za celú spoločnosť alebo kliknete na konkrétnu detekovanú sieť v spoločnosti pre zobrazenia prenosov len v tejto sieti.

Následne si budete môcť zobraziť Prenosové rýchlosti, Prenosové dáta a detaily prenosov siete s možnosťou exportu výpisov do excelu ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Zobrazenie Internet bandwith monitora (IBM) -  detailný pohľad na prenosy počítača v rôznych formách

Image: Zobrazenie Internet bandwith monitora (IBM) - detailný pohľad na prenosy počítača v rôznych formách

Internet bandwith monitor -  detailný pohľad na prenosy počítača v grafickej forme

Image: Internet bandwith monitor - detailný pohľad na prenosy počítača v grafickej forme

Internet bandwith monitor -  detailný pohľad na prenosy počítača export do excelu
Image: Internet bandwith monitor - detailný pohľad na prenosy počítača export do excelu

 

Zóny – tabuľkové zoznamy k vybraným parametrom

V časti Prehliadanie a Vyhodnotenie -> Zobrazenia -> Zóny, máte možnosť zobraziť konfiguračné nastavenia pre vami vybrané počítače, ktoré sú rozdelené do zón. Z každej jednej zóny máte možnosť exportovať aktuálny výpis počítačov do excelu ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Zóny – tabuľkové zoznamy k vybraným parametrom

Image: Zóny – tabuľkové zoznamy k vybraným parametrom

Export vybranej zóny do excelu
Image: Export vybranej zóny do excelu

Report získaný Exportom aktuálneho výpisu

V technických častiach máte možnosť exportovať aktuálny výpis do excelu, či sa výpis exportovať dá alebo nie zistíte tak, že vpravo hore bude znázornená ikonka excelu ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Na nasledujúcom obrázku je znázornený aktuálny výpis z časti  Počítače. A na nasledujúcom obrázku je znázornený jeho export do excelu.

Report získaný Exportom aktuálneho výpisu

Image: Report získaný Exportom aktuálneho výpisu

Export aktuálneho výpisu do excelu

Image: Export aktuálneho výpisu do excelu

 

Záložka : Customer Desk
 

Požiadavky – prehľad stavu zobrazených požiadaviek

Stavy požiadaviek si môžete zobraziť v časti Customer Desk -> Administratíva -> Požiadavky, pomocou horného filtra si zobrazíte vami vybrané požiadavky, v stĺpci Stav je zobrazený stav každej požiadavky, pomocou horného filtra si môžete vybrať aj požiadavky len v jednom stave napr. v riešení a pod. Na nasledujúcom obrázku je znázornený stĺpec so stavmi požiadaviek ako aj horný filter s možnosťou filtrovania podľa stavov požiadaviek.

Požiadavky – prehľad stavu zobrazených požiadaviek

Image: Požiadavky – prehľad stavu zobrazených požiadaviek

V časti Customer Desk -> Štatistické informácie -> Štatistika požiadaviek  máte možnosť zobraziť report Štatistika aktuálnych stavov požiadaviek, ktorý vám za vami vybrané obdobie zobrazí počet požiadaviek rozdelený podľa stavov pre vami vybraného zákazníka. Report Štatistika aktuálnych stavov požiadaviek je zobrazený na nasledujúcom obrázku.

Report – štatistika akuálnych stavov požiadaviek

Image: Report – štatistika akuálnych stavov požiadaviek


Zoznam plnení – zaujímavé výstupy pri vhodnom filtračnom kritériu 

V časti Customer Desk -> Administratíva -> Zoznam plnení  máte možnosť zobrazenia všetkých zapísaných plnení k požiadavkám, pomocou horného filtra máte možnosť vyhľadávať požiadavky napríklad podľa spoločnosti, textu v plnení, počítača, ID, fakturačnej položky a pod. Zobrazený výstup máte možnosť exportovať do excelu.

Zoznam plnení

Image: Zoznam plnení

 

Sledovanie spotrebného materiálu 

 

Sumárny report

Sumárny report sledovania spotrebného materiálu vám zobrazí za vami zvolené obdobie informáciu o zásobách na začiatku obdobia, dodanom a spotrebovanom materiáli ako aj zásobu na konci obdobia. Tento výpis máte možnosť exportovať do excelu.

Sumárny report sledovania spotreby spotrebného materiálu

Image: Sumárny report sledovania spotreby spotrebného materiálu


Report inventúr 

Report inventúr vám zobrazí všetky inventúry, ktoré boli vykonané za vami zvolené obdobie pre celú firmu alebo na konkrétnej pobočke s aktuálnym stavom zásob. Tento report je tak isto možné exportovať do excelu.

Report inventúr spotreby spotrebného materiálu

Image: Report inventúr spotreby spotrebného materiálu

 

 

Images: 
Zobrazenie porúch na počítačochExport výpisu porúch do exceluZobrazenie histórie porúchExport histórie porúch do exceluOnline informácie s možnosťou exportu do exceluZobrazenie histórie online informácií v tabuľkovej formeZobrazenie histogramu zaťaženia PC Zobrazenie Internet bandwith monitora (IBM) -  detailný pohľad na prenosy počítača v rôznych formáchInternet bandwith monitor -  detailný pohľad na prenosy počítača v grafickej formeInternet bandwith monitor -  detailný pohľad na prenosy počítača export do exceluZóny – tabuľkové zoznamy k vybraným parametromExport vybranej zóny do exceluReport získaný Exportom aktuálneho výpisuExport aktuálneho výpisu do exceluPožiadavky – prehľad stavu zobrazených požiadaviekReport – štatistika akuálnych stavov požiadaviekZoznam plneníSumárny report sledovania spotreby spotrebného materiáluReport inventúr spotreby spotrebného materiálu