How CM works

Customer Support

+421-2-5465-0242

send email >>

Online support - chat (bottom right)

miniDeals - Requests for realization

Možné dôvody pre používanie miniZákaziek :

1. Pre spresnenie (ekonomickej) evidencie požiadaviek.  
miniZákazky majú oproti požiadavke ďalšie políčka orientované na ekonomické spracovanie požiadaviek. Sú to napríklad informácie ako bude platená práca alebo dodaný materiál, pod aké stredisko patrí požadovaná práca, či už bola odfakturovaná/zaplatená daná práca alebo či je po splatnosti, presnejšie informácie o zadávateľovi a podobne. Požadované informácie je možné získať aj automatizovane z Obchodnej agendy, ktorá je napojená na podporovaný ekonomický softvér a získať tak ucelenú evidenciu. 

2. Podpora procesného riadenia pre spoločnosti s dispečingom (Service Desk)
V procesoch bude zahrnuté pravidlo, že sa riešia len požiadavky zaradené do miniZákazok, čo rozšíri  prehľad o objednanej práci, sprehľadní nové nepriradené požiadavky.

3. Vlastná evidencia spoločných požiadaviek.
Zoskupovanie požiadaviek do miniZákazok budete používať podľa svojich vlastných kritérií.  


Ak potrebujete zmeniť políčka v minZákazkach, napíšte vašu žiadosť na support@customermonitor.eu.

 

Aktivácia miniZákaziek

Pod prihláseným Správcom do CM portálu zapnite checkbox v Admin-zóna -> Môj profil, globálne nastavenia -> záložka C-Desk hl.nastavenia -> časť  Nastavenie miniZákaziek. Následne sa vám do hlavnej C-Desk záložky má pridať link "miniZákazky z požiadaviek".

Vytvorenie miniZákazky z požiadavky

V otvorenej požiadavke vo vrchnej časti je riadok označený "miniZákazka" a k nej je pridaný link Vytvoriť novú. Po jeho stlačení sa vám zobrazí formulár miniZákazky s už priradenou danou požiadavkou.  

Vytvorenie minizákazky z otvorenej požiadavky

Image: Vytvorenie minizákazky z otvorenej požiadavky

Vypĺňanie položiek minizákazky

Image: Vypĺňanie položiek minizákazky

Priradenie požiadavky do existujúcej miniZákazky

Ak už pre danú spoločnosť existuje nejaká otvorená miniZákazka, v otvorenej požiadavke vo vrchnej časti v riadku "miniZákazka" sa zobrazí aj link Priradiť k existujúcej.

Pridanie minizákazky k už existujúcej požiadavke

Image: Pridanie minizákazky k už existujúcej požiadavke

 

Images: 
Vytvorenie minizákazky z otvorenej požiadavkyVypĺňanie položiek minizákazkyPridanie minizákazky k už existujúcej požiadavke